Програма на настанот

ПЕТОК, 24 МАЈ

10:00 – 21:00
Подигнување стартен пакет во Хотел Нова Ривиера на кејот.

19:00 – 20:00
Технички состанок во собраниска сала во Општина Охрид.

С'БОТА, 25 МАЈ

06:15 >> Тргнува автобусот за учесници кон СТАРТ на 60Км од пред Хотел Нова Ривиера на кејот.
08:00 >> Старт на 60к – Манастир Св.Наум

08:30 >> Тргнува автобусот за учесници кон СТАРТ на 35Км од пред Хотел Нова Ривиера на кејот.
10:00 >> Старт на 35к – Камп Елешец

12:00 >> Финиш зоната се отвора на кејот пред Дом на Култура

13:10 >> Прв на 35к
15:40 >> Прв на 60к

19:00 >> Последен на 35к
23:00 >> Последен на 60к

НЕДЕЛА, 26 МАЈ

11:00 – 12:00
Церемонија на доделување на награди на кејот пред Дом на Култура

12:00 –
Заеднички ручек и забава во Ресторан Белведере (до Дом на Култура)

Мапа за полесно снајдвење низ градон