Контакт

Пиши нѝ овде дан'те јајт ј'нза после!

Не смејте ич да се буните з'ш настанов го организирет убај љуѓе:

Охриѓанине

Асоцијација на спортови СПОРТ ЗА СИТЕ – СИТЕ ЗА СПОРТ
Ул. Даме Груев Бр. 1/7, 6000 Охрид
sportzasite@gmail.comwww.ohridtrcat.mk
Претседател: Иван Цветкоски

Скопјанишчана

Здружение за спортови во природа ТРЕКС
ул. Ибе Паликуќа 17, 1000, Скопје
info@trex.mkwww.trex.mk
Претседател: Игор Јовановски